تحقیق دوران رضاشاه، پيامدهاي انقلاب مشروطه

پروژه رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,تحقیق در مورد رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,دانلود تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,دانلود رایگان تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,مقاله رضاشاه و پيامدهاي انقلاب م
تحقیق دوران رضاشاه، پيامدهاي انقلاب مشروطه

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وي:بعد منفي: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که مد نظر مشروطه خواهان بود.نتايج مثبت انقلاب مشروطه (آنچه مد نظر انقلابيون بود) در دوران رضاشاه ظاهر شد و در بعد سياسي نيز، انقلاب مشروطه شکست.رضاشاه
در حالي که طبقه متوسط سنتي را بشدت از خود متنفر ساخت، در ميان طبقه
متوسط جديد نيز احساسات و گرايش هاي بي ثبات و متغيري بوجود آورد. نسل جوان
طبقه روشنفکر، مخالف منفعل رضاشاه بود، در حالي که نسل قديم اين طبقه،
نخست پشتيبان او بود، ولي بعدها از اين کار دست کسيد. اين مبارزان کهنه کار
جنگ داخلي که در دوران نابساماني داخلي نتوانسته بودند توده ها را بسيج
کنند، نخست از ايجاد نظام جديد S به ويژه آرام کردن قبايل، عرفي سازي و
تمرکز قدرت دولتي- پشتيباني کردند. ولي در دهه 1310 که شاه قرارداد
ناخوشايند نفت را امضا کرد، حرص و طمع وي براي جمع آوري ثروت شخصي بيشتر
شد، با افزايش هزينه هاي ارتش تورم گسترده اي بوجود آورد، و با منع فعاليت
همه احزاب سياسي از جمله احزاب از جمله احزاب اصلاح طلبان، قدرت سياسي را
منحصرا در دست گرفت. (آبراهاميان، 1377 : 190)کسروي نيز در مقالاتي که
در 1321 متنشر کرد، ايستار و ديدگاه متغير نسل معاصر خود را نسبت به رضاشاه
بيان ميLکند. وي اقدامات شاه را در تمرکز دولت لغو القاب اشرافي، اجراي
نظام سربازگيري، تضعيف قدرت هاي فئودال، تلاش براي همگون ساختن جمعيت،
تاسيس مدارس، شهرها و صنايع جديد بسيار ارج مي نهد. ولي او را به دليل
پايمال ساختن قانون اساسي مشروطه، ترجيح ارتش بر نهادهاي دولتي، گردآوري
ثروت شخصي، غارت اموال مردم، کشتار روشنفکران مترقي، افزودن بر شکاف ميان
داراها و ندارها سرزنش ميLکند. (آبراهاميان، 1377: 191) کسروي مي گويد:
«روشنفکران جوان ما (آنها که دوره رضاشاه را درک نکرده اند) به آساني قادر
به فهم دوره پادشاهي رضاشاه نبوده و بنابر اين شايد نتوانند در اين باره
داوري کنند، بلي آنها نمي توانند، چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب و
هرج و مرجي را که منجر به ظهور مستبدي چون رضاشاه شد را به ياد آورند».
(آبرهاميان، 1377: 192)؏ اقدامات مثبت رضاشاهرضاخان، پس از تحکيم
قدرت، «برنامه بلندپروازانه اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» را آغاز
کرد. وي بيشتر نوآوري هايي را که در سده گذشته مصلحاني چون عباس ميرزا،
امييرکبير، سپهسالار، ملکم خان و دموکرات هاي انقلاب مشروطه پيشنهاد کرده
بودند، ولي کاملا عملي نشده بود، به انجام رسانيد و تا سال 1320، نظام
اجتماعي جديدي بنياد نهاد. (آبراهاميان، 1377: 169) هدف درازمدت و يايجاد
جامعه اي شبه غربي بود (يا به هر ترتيب، جامعه اي که مطابق برداشت او از
غرب باشد) و ابزارهايش براي رسيدن به اي هدف، غيرديني ساختن جامعه، مبارزه
با قبيله گرايي، ملي گرايي، توسعه آموزشي، و سرمايه داري دولتي بود.
(آبراهاميان، 1377: 174)اقدامات مثبت رضاشاه از نظر آنان عبارت بود از (آبراهاميان، 1377):-
تمرکز دولت و ايجاد بوروکراسي نوين دولتي با حدود 90 هزار کارمند، نظام
تقسيمات کشوري و دسترسي دولت مرکزي به استان ها، شهرها و حتي برخي روستاهاي
بزرگ- ايجاد ارتش مدرن: افزايش بودجه دفاعي، خريد تجهيزات مدرن،
افزايش سربازان از طريق خدمت نظام وظيفه اجباري، بهبود وضعيت اقتصادي و
وجهه اجتماعي افسران – تلاش براي کنترل قبايل از طريق: توسعه پاسگاه ها
در آن نواحي، خلع سلاح قبايل، به سربازي فرستادن جوانان قبايل، تضعيف
خوانين، محدود کردن کوچ هاي ساليانه و تخت قاپو کردن عشاير. – لغو القاب اشرافي مانند الدوله، السلطنه، الممالک- اجبار همه شهروندان و اتباع ايراني به گرفتن شناسنامه و تغيير نام خانوادگي- جايگزيني تقويم هجري شمسي بجاي هجري قمري- تضعيف قدرت هاي فئودال-
تلاش براي تبديل امپراتوري چندقومي به دولتي واحد با مردمي واحد و يک قوم،
يک زبان، و يک قدرت سياسي: تعطيل کردن مدارس و انتشاراتي هاي متعلق به
جمعيت غيرفارس.- تلاش براي پيرايش زبان از واژه هاي بيگانه (عمدتا
عربي ترکي) و ورود لغات فارسي بجاي آنها، مانند جايگزيني عناوين درجه هاي
فارسي بجاي ترکي و غربي.- ممنوعيت پوشيدن لباس هاي سنتي، اجبار به
پوشيدن لباس هاي مدل غربي و کلاه پهلوي (بعدا، کلاه بين المللي، کلاه نمدي
لبه دار اروپايي، براي مقابله با سجده نمازگزاران) براي تمام مردان (بجز
روحانيون رسمي- حذف عناوين افتخاري قديمي مانند: ميرزا، خان، بيگ، امير، شيخ و سردار- افزايش آگاهي عمومي با استفاده از روزنامه، مجله، کتاب، اعلاميه و برنامه هاي راديويي.- تغيير نظام قديمي اداره محلات و حذف کلانترها و کدخدايان-
تغيير نام برخي مکان ها، مانند عربستان به خوزستان، استرآباد به گرگان،
بندر انزلي به پهلوي، علي آباد به شاهي، سلطانيه به اراک و محمره به خرمشهر- تغيير نام ايران از پرسيا، که هم با فساد گذشته قاجار هم معنا بود و هم تنها به استان فارس اطلاق مي شد. – اقدام براي بهبود وضعيت زنان: – تاسيس مدارس- تاسيس صنايع جديد- راهسازي و راه آهن سراسرياقدامات منفي رضا شاه:-
استبداد و حذف مخالفان سياسي: خودکشي وزير عدليه (داور) به اين بهانه که
پيش بيني مي کرد به بهانه اي رسوا يا کشته شود؛ برکناري تقي زاده از سفارت
ايران در لندن؛ بازنشستگي سليمان ميرزا اسکندري از استانداري کرمان در
1306؛ قتل فرخي يزدي؛ تدين که نقش برجسته اي در جمهوري خواهي و انتقال
سلطنت داشت، وقتي مساله بودجه اندک وزارت آموزش و پرورش و بودجه زياد وزارت
جنگ را مطرح کرد، از کابينه اخراج شد و به زندان افتاد؛ علي دشتي که
روزنامه شفق سرخ وي از 1301 در خدمت رضاشاه بود، از مصونيت پارلماني محروم و
در يک آسايشگاه دولتي نگهداري شد؛ کسروي بلافاصله پس از صدور حکم به نفع
گروهي از زمينداران کوچک که شاه خلع يد کرده بود، از مقام قضاوت برکنار شد.
(آبراهاميان، 1377: 191) …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 35

 

رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه تحقیق در مورد رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه دانلود تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه دانلود رایگان تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه پروژه رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه مقاله رضاشاه و پيامدهاي انقلاب م

 • دانلود کارآموزی شركت همراه نرم افزار نوين

  خرید گزا,دانلود کارآموزی شركت همراه نرم افزار,دانلود گزارش کار شركت همراه نرم افزار,دانلود گزارش کارآموزی شركت همراه نرم افزار,شركت همراه نرم افزار نوين,کارآموزی شركت همراه نرم افزار,کارورزی شركت همراه نرم افزار,گزارش کارآموزی شركت همراه نرم افزار دانلود دانلود کارآموزی شركت…

 • تحقیق مفهوم فرهنگ

  انواع فرهنگ,پایان نامه پیرامون فرهنگ,پروژه فرهنگ,تحقیق در مورد فرهنگ,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی فرهنگ,تحقیق فرهنگ,دانلود تحقیق فرهنگ,فرهنگ مادی,مقاله فرهنگ تحقیق مفهوم فرهنگ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:فرهنگ چيست ؟ نگاهي از بام تيره و هوس آلود سده بيست به…

 • دانلود گزارش کارآموزی مكانيك تاسيسات

  خرید گزارش کارآموزی مكانيك تاسيسات,خرید گزارش کارورزی مكانيك تاسيسات,دانل,دانلود کارآموزی مكانيك تاسيسات,دانلود گزارش کار مكانيك تاسيسات,دانلود گزارش کارآموزی مكانيك تاسيسات,کارآموزی مكانيك تاسيسات,کارورزی مكانيك تاسيسات,گزارش کارآموزی مكانيك تاسيسات دانلود دانلود گزارش کارآموزی مكانيك تاسيسات دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

 • تحقيق زنان خياباني

  تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق زنان خیابانی,تعريف دختر فراري,جامعه شناسی زنان فراری,دانلود تحقيق,دختر فراري,دختران فرار,زنان خياباني,زنان فراري,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود تحقيق زنان خياباني دانلود فایل مقدمه:همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ،…

 • تحقیق روش هاي تحقيق در روانشناسي

  روش تحقیق در روانشناسی,روش تحقیق روانشناسی,روش تحقیق روانشناسی تربیتی,روش تحقیق روانشناسی شخصیت,روش های اصلی تحقیق روانشناسی,روش های تحقیق در روانشناسی,روش های تحقیق روانشناسی,کتاب روش های تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی دانلود تحقیق روش هاي تحقيق در روانشناسي دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق یادگیری همیاری

  همیاری,یادگیر تحقیق یادگیری همیاری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  یادگیری همیاری،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعریف یادگیری عوامل مؤثر در یادگیرینظریه های یادگیریالگوهای یادگیریمنابع و مؤاخذ    یادگیر همیاری

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین,شیپ فایل سازنده,شیپ فایل سازندهای شهرستان قیر و کارزین,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان قیر و کارزین,نقشه زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین,نقشه لیتولوژی شهرستان قیر و کارزین,نقشه ی سازند های شهرستان قیر و کارزین…

 • تحقيق بیکاری

  انواع بيكاري,بررسی بیکاری در ایران,بيكاري,بيكاري در ايران,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,دانلود تحقیق اقتصاد,سن بيكاري,كار تحقيقي,مهمترين علت هاي بيكاري دانلود تحقيق بیکاری دانلود فایل چکیده:مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده…

 • بسته کامل آموزش "پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی" (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)

  پتانسیل الکتریکی,جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی دانلود بسته کامل آموزش "پتانسیل و انرژی پتانسیل…

 • طرح توجیهی كارخانه توليد كنسانتره ميوه

  امکان سنجی كارخانه توليد كنسانتره ميوه,دانلود طرح توجیهی كارخانه توليد كنسانتره ميوه,طرح توجیهی كارخانه توليد كنسانتره ميوه,طرح کارآفرینی كارخانه توليد كنسانتره ميوه,طرح کسب و کار كارخانه توليد كنسانتره ميوه,کارآفرینی كارخانه توليد كنسانتره ميوه دانلود طرح توجیهی كارخانه توليد كنسانتره ميوه…